Koska viime viikon artikkeli nosti sen verran hyvin päätään sekä kävijämäärissä että saadun palautteen osalta, ajattelin kirjoitella vähän syventävää artikkelia nyt perään. Eli otetaan vähän katsantoa tweakkauksen saloihin, alkaen ihan siitä että mitä tweakkaus tarkoittaa ja ei, se ei ole sama kuin twerkkaus.

Eli mistä on kyse?

Tweakkauksessa on kyse asetusten ja kokoonpanon hienosäätämisestä. Toisinaan tällä voidaan ihan tarkoittaa esimerkiksi rautapuolen kellottamista tehokkaamaksi, mutta tälle linjalle en itse ole nähnyt niinkään tarvetta vaan olen itse enemmän keskittynyt vain tweakkaamaan asetuksia. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa optimaalisimman asetuskokoonpanon selvittämistä suorituskyvyn saattamiseksi huippuunsa.

Katsaus asetuksiin

Nykyisissä PC peleissä löytyy yleensä kohtalaisen paljon säädettävää graafisten asetusten puolella, toisissa toki enemmän kuin toisissa. Mikäli peli on kilpailullisempi, on siinä myös yleensä säätöjä enemmän jotta pelaaja pystyy optimoimaan asetukset paremmin itselleen ja kokoonpanolleen sopiviksi.

Pelikohtaisia eroja löytyy paljon, toisissa esimerkiksi varjot voivat olla parhaimmallakin asetuksella huomattavan kevyitä renderöidä ja toisissa tämä vie heikoimmallakin asetuksella paljon suoritustehoja. Mitään kaikenkattavaa sääntölistaa on siis mahdoton kirjoittaa, mutta lähdetään liikkelle oleellisimmista (itselleni):

Resoluutio

Oma kokemani on, että resoluutio kannattaa aina valita näytön mukaan. Jos näyttö on 1920*1080 näyttöpisteellä varustettu, pelin grafiikka kannattaa valita tämän mukaiseksi. Resoluutiota voi myös toisinaan asetuksista skaalata, mutta itse en tähän ole löytänyt vielä kunnollista käytännön hyötyä. Pienemmäksi skaalaamalla saa vähän ehkä tehoja lisää käyttöön mutta samalla menettää laadullisesti niin paljon ettei tämä kelpaa ainakaan itselle, toiseen suuntaan skaalatessa kuvassa ei hirveästi yleensä eroa tule mutta tehojen käyttö kasvaa. Eli itse suosittelen pitämään resoluution puhtaasti näyttöpäätteen mukaisena ja tämän jälkeen katsomaan muita asetuksia.

Full-screen tai windowed

Tätä säätämällä määritellään annetaanko pelin niinsanotusti kaapata näyttö haltuun ja hallita näytön tapahtumia, vai pakotetaanko peli pysymään työpöytäikkunan kaltaisessa tilassa. Full-screen antaa yleensä enemmän tehoja irti, sillä taustalla pyörivää työpöytää ikkunoineen ja kuvakkeineen ei tarvitse piirtää pelin taakse, vaan nämä jäävät pimentoon eikä niitä piirretä lainkaan. Windowed ikkuna taas mahdollistaa yleensä huomattavasti nopeamman siirtymän pelin ja vaikkapa internet-selaimen välillä.

Anti-aliasing

Tällä asetuksella saadaan kuvaa pehmennettyä. Mitä suurempi anti-aliasing arvo on käytössä, sitä pehmeämpi kuva saadaan aikaiseksi mutta samalla näytönohjaimen muistin syönti kasvaa. Tässä tehon syönnissä on kuitenkin toisinaan huomattaviakin eroja, osa peleistä tarjoaa paljon vähemmällä tehonsyönnillä enemmän anti-aliasingia kuin toiset.

Tekstuurit

Peleissä on tarjolla säätöjä eri tekstuurien tasoon. Monissa peleissä esimerkiksi veden tekstuurit tarjoavat lähinnä vain silmäkarkkia (eli että peli näyttää kauniimmalle, ei sen kummempaa hyötyä) joten näistä voi monesti huoletta karsia. Sama koskee yleensä varjoja ja muita vähempiarvoisia tekstuureja. Oleellisimpia on maaston, objektien ja hahmojen tekstuurit, näitä pitämällä paremmalla arvolla saa monesti etenkin pidemmillä etäisyyksillä (pienemmillä hahmomalleilla) hyötyä aikaiseksi.

Foliage eli lehvistö on monesti asetus, joka myös kannattaa säätää mahdollisimman pienelle arvolle, jos pelissä tällainen löytyy. Tämä jo ihan silläkin, että useimmissa peleissä foliagen pienentäminen avaa enemmän näkyvyyttä kasvien ohi jolloin vihollisen voi havaita paremmin.

Efektit

Nämä ovat yleensä puhtaasti vain näyttävyyttä tarjoavia asetuksia, joten näissä voi helposti säästää jotta toimivuus on tasaisempaa. Näillä säädetään savun, tulen ja muun näyttävemmän efektin ulkonäköä.

View-distance

Tämän tehonsyönnin vaikutus on kanssa hyvin pelikohtaista, osa peleistä ei ole juuri moksiskaan vaikka piirtoetäisyys olisi säädettynä maksimiin kun taas toisissa ilmenee huomattavia ongelmia kun peli yrittää piirtää kaiken mahdollisen. Myös asetuksen hyödyllisyys jakaa mielipiteitä kahtia, toisaalta isommalla asetuksella tiedät aina paremmin ympäristösi, mutta pienempi asetus voi auttaa havaitsemaan vihollisia paremmin.

Post-processing

Tämä tarjoaa yleensä enemmänkin valaistuksen osalta parannuksia, eli lähinnä säätää valoisuuden toimivuutta realistisemmaksi ja muutenkin parantaa pelin visuaalista ilmettä. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa hyvinkin rankasti tehojen käyttöön.

V-Sync ja Motion blur

Molemmat näistä aina pois.

V-Sync eli Vertical synchronization pakottaa pelin päivittämään kuvaa ruudulle samaa tahtia kuin mikä on näytön virkistystaajuus, tämä kuitenkin yleensä aiheuttaa pientä viivettä kuvan piirtämiseen eikä tästä ole hyötyä muuten, kuin jos ruutusi "repeilee" eli näyttöön yrittää piirtyä huomattavasti nopeammin uutta kuvaa kuin mitä näytön virkistystaajuus tarjoaa mahdollisuudeksi.

Motion blur tekee pelin realistisen tuntuisemmaksi aiheuttamalla sumentumista liikkeen yhteydessä, mutta ymmärrettävästi tämä ei vakavampaan tai kilpailullisempaan pelailuun sovellu.

Miten siis priorisoida asetuksia?

Tämä on aina pelikohtaista, mutta pääsääntöisesti itse lähden siitä että resoluutio on 1:1 näytön kanssa. Tämän jälkeen katson ensin pelin perusasetuksilla toimivuutta (FPS mittari näytöllä on hyvä indikaattori toimivuuteen eri tilanteissa, myös ihan silmämääräinen nykimisen ja kuvan pätkimisen havainnointi toimii).

Mikäli perusasetukset tuntuvat turhankin raskailta eikä peli jaksa pyöriä vaatimilla hetkillä lähimainkaan toivotusti, käyn yleensä säätämässä kaikki asetukset minimiin ja katson sen jälkeen mille peli näyttää ja miten se pyörii. Tämän jälkeen lähden asetus kerrallaan testailemaan vaikutusta, ensisijaisesti pyrin saamaan tekstuureja ja anti-aliasingia ainakin jonkin verran ylöspäin. Efektit ja muut puhtaasti silmäkarkkia tarjoavat asetukset jätän yleensä tässä kohtaa alhaisimmalle arvolle, paitsi jos alin arvo heikentää graafista toimivuutta huomattavasti (esimerkiksi varjojen säätäminen alimmalle tasolle saattaa joidenkin pelien kohdalla poistaa varjot kokonaan käytöstä).

Osassa peleistä voi olla myös asetuksia käytössä, mitä ei pysty valikoiden kautta säätämään. Näihin yleensä löytyy erillisiä ohjeita verkosta, eli mistä paikantaa oikea config-tiedosto ja mitä arvoja siellä tulee säätää. Näiden osalta kannattaakin lukea aina pelikohtaisia ohjeita ennen kuin lähtee itse tekemään säätöjä.

Muut asetukset

Käyttöjärjestelmän puolelta kannattaa säätää ikkunoiden ja efektien toimivuudet mahdollisimman pienelle. Tämä vapauttaa monesti paljon resursseja käytettäväksi. Myös esimerkiksi Steamin ja muiden pelin päälle piirtävien ohjelmien overlay kannattaa ottaa pois päältä mikäli tehojen osalta meinaa tehdä tiukkaa. Ylipäätään mitään ylimääräistä ei kannata pitää taustalla päällä, tämä tarkoittaa monesti sitä että kaikki ylimääräiset ohjelmat (Spotify, Dropbox, yms) estetään käynnistymästä tietokoneen käynnistyessä.

Mikäli käytät esimerkiksi kahta näyttöä, toista pelaamiseen ja toista vaikkapa pelinaikaisen keskusteluohjelman käyttöön sekä mahdollisesti resurssien monitorointiin, kannattaa resurssimonitorin ja keskusteluohjelman valinnassa kiinnittää huomiota ohjelman raskauteen. Monesti ihan Windowsin oma resurssimonitori ajaa oleellisimman resurssien seuraamisessa. Keskusteluohjelman valinnassa tarvitsee toki huomioida peliseuran preferenssit, mutta näitäkin on monesti mahdollista säätää kevyemmin toimimaan ja tarvittaessa sopia kevyemmän ohjelman käyttämisestä.

Loppusanat

Lähtökohtaisesti parasta suorituskykyä metsästäessä kannattaa aloittaa asetusten pohjalta verraten toki esiasetettuun toimivuuteen. Tällä löydät nopeasti balanssin asetuksista joilla saat parhaat suoritustehot irti laitteistosta. Resoluutiosta ei kuitenkaan kannata tinkiä ellei ole pakko, tällä voi olla toisinaan huomattaviakin vaikutuksia etenkin peleissä missä vihollisen hahmo voi piirtyä kaukana pienenä tai jos vihollisesta on suojan takia näkyvillä vain pieni osa.

 

Tweakaten, muttei twerkaten,

Elektronikkari