Internetyhteyden toimivuuteen ja käyttömukavuuteen vaikuttaa nopeuden ja käytettävien laitteiden ohella myös muita tekijöitä. Availlaan näitä muita muuttujia nyt hiven tarkemmin.

Ping eli latenssi

Ping on vasteaika, mikä määrittelee kuinka pitkään menee, ennen kuin ICMP echo request kutsuun tulee vastaus. Ping käytännössä siis kertoo kuinka pitkä viive on päätelaitteen ja kohteen välisessä viestimisessä. Etenkin verkkopelaamisessa ping voi olla ratkaisevassa asemassa, sillä lyhyempi vasteaika tarkoittaa että pelaaja saa muiden pelaajien toimista nopeammin tiedon palvelimelta.

Ping testissä normaalisti mitataan sekä hukkuneiden datapakettien määrää että latenssia.

Packet loss eli hukkuneet paketit

Paketteja hukkuu tietoliikenteessä useimmin siinä kohtaa, kun paketteja lähetetään enemmän kuin reititin kerkiää niitä käsittelemään. Tämän vuoksi TCP protokollassa on pakettien uudelleenlähetys mukana, eli mikäli paketista ei tule kuittausta, tämä lähetetään uudelleen. Tämä johtaa kuormituksen lisääntymiseen ja tukkeutumiseen.

Network congestion eli tukkeutuminen

Kun reitittimelle tulee enemmän paketteja kuin mitä se kerkiää käsittelemään, sen kuormitus kasvaa ja tiedonsiirron luotettavuus romahtaa. Tällöin paketteja alkaa hukkumaan pahasti, mikä osaltaan lisää kuormitusta koska hukkuneita paketteja lähetetään uudelleen, myös ping kasvaa kovassa kuormituksessa, kun reititin ei saa pyyntöä lähetettyä ennen kuin edeltävä kuorma on purettu.

Tämä vaikuttaa osaltaan yhteyden Bufferbloatiin, eli siihen kuinka paljon ping kasvaa kuormituksen lisääntyessä. Käytännön tasolla tämä näkyy esimerkiksi siinä, että kun verkkopeliä pelatessa huomaat yhteyden hetkellisesti alkavan katkoa ja jumitella, kun vaikkapa matkapuhelimella aletaan katselemaan samaan aikaan Wi-Fin kautta videoita. Vielä pahempi on, mikäli puhelin rupee tekemään varmuuskopiointia vaikkapa kuvatiedostoista pilveen. Tällöin dataa siirretään sillä tahdilla, että reititin on hyvinkin nopeasti tukossa.

Miten näitä voi mitata?

Jotta ongelmaa voisi tutkia ja sitä myöten lähteä korjaamaan, tarvitsee ongelmaa mitata testeillä, jotta tietää mistä ongelma johtuu. Tämä voi toisinaan olla hankala paikantaa, mutta muutama perussääntö löytyy minkä varassa voi tilannetta tulkita.

Langaton verkko sisältää luontaisesti enemmän latenssia kuin johdollinen yhteys, eli mikäli tasalaatuisempi signaali on tärkeä, tulee langattomia yhteyksiä välttää aina kun vain mahdollista. Tämä koskee sekä mobiilidataverkkoa että sisäverkossa löytyvää Wi-Fiä.

Nopeuden luonteeseen vaikuttaa yhteystyyppi, esimerkiksi DSL-pohjaisissa yhteyksissä kuparikaapelointi hidastaa yhteyden latenssia enemmän kuin vaikkapa FTTH- eli valokuituyhteys. Mitä isompi osa verkosta on valokuidulla, sitä nopeampi yhteys sekä pienempi latenssi saadaan aikaiseksi. Ulkoisen verkon luonteeseen harvemmin itse voi vaikuttaa, eli tämän kanssa on vain tultava toimeen kunnes operaattori rupeaa tarjoamaan parempaa yhteyttä. Tätä voi toki parantaa tilaamalla kuituyhteyden kotiin, mikäli tämä on mahdollista.

Yleisin nopeustesti, millä yhteyksiä testataan, on Ooklan tarjoama Speedtest.net sivusto. Testi mittaa latenssin sekä sisään- että ulospäin tapahtuvan dataliikenteen nopeuden. Laajemman otannan vastaavasta mittauksesta saa tehtyä DSLReports.com sivun testillä. DSLReports mittaa nopeutta useammalla testillä samanaikaisesti eri palvelimille ja tekee samalla myös laatua mittaavia testejä, kuten Bufferbloatin tarkistelua.

Perinteisesti esimerkiksi pingiä voi mitata eri palvelimille käyttämällä Windowsissa Komentokehote (cmd.exe) työkalua. Jos painat WIN+R näppäinkomennon, saat Suorita (Run) ikkunan auki. Tähän kirjoita cmd ja paina Enter.  Tämän jälkeen aukeaa musta tekstisyöteikkuna, mihin voit kirjoittaa komentoja. Voit tällöin kirjoittaa komennoksi "ping google.com" ilman lainausmerkkejä. Alla esimerkki omasta pingaustuloksesta:

Pinging google.com [216.58.207.206] with 32 bytes of data:
Reply from 216.58.207.206: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 216.58.207.206: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 216.58.207.206: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 216.58.207.206: bytes=32 time=23ms TTL=55

Ping statistics for 216.58.207.206:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 23ms, Maximum = 23ms, Average = 23ms

Tuloksista voidaan todeta, että testin kaikki neljä pakettia löysivät perille ja hyvinkin tasaisesti, eli ping oli jokaisessa paketissa 23 millisekuntia. Testiä voi myös muokata lisäämällä apukomentoja käskyn ja kohteen välille.

Esimerkkejä:

ping -t google.com
Testi pingaa googlea kunnes sen lopettaa CTRL+C komennolla.

ping -n XX google.com
Testi pingaa XX lukumäärän verran paketteja, eli ping -n 45 google.com komento lähettää 45 ping kutsua Googlelle.

ping -l YY google.com
Testi pingaa YY kokoisella paketilla Googlea, eli esimerkiksi ping -l 1024 google.com lähettää kilotavun kokoisia pakettaja. (Sivuhuomiona tähän, että Google rajoittaa pingauksen maksimissaan 64 bittiseen pakettiin, eli kilotavun paketteja ei Googleen voi pingata, Bing.com hakukone sen sijaan vastaa 1024 paketteihin normaalisti)

ping -t -l 1024 google.com
Testi lähettää 1024 kokoisia ping paketteja kunnes käyttäjä lopettaa pingaamisen. Eli apukomentoja voi ketjuttaa testiin useampia.

 

Laadunvalvojana,

Elektronikkari